Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość od małej księgowości różni się poziomem szczegółowości ewidencji jaka musi być prowadzona. Mała księgowość jest przeznaczona dla przedsiębiorców, spółek cywilnych, partnerskich i jawnych, które nie przekroczyły przychodów za ostatni rok równowartości 2 000 000 EURO. Jednak jeśli decydujecie się na prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. lub z wymienionych wyżej powodów musicie prowadzić pełną księgowość skontaktujcie się z nami – KONTAKT.

Co musi robić przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość?

Firma proadząca pełną księgowość jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze szczegółowym opisem operacji gospodarczych. 

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów,

Informacje wynikające z pełnej księgowości

Pełna księgowość jest podyktowana koniecznością zabezpieczenia interesu państwa oraz jego dochodów podatkowych. W ramach pełnej księgowości urząd skarbowy uzyskuje informacje na temat:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
 • sprawozdań finansowych,
 • karty wynagrodzeń pracowników,

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg

Prowadząc księgi należy przestrzegać podstawowych zasad:

 • zamieszczać daty na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze,
 • nadawać numer dowodu księgowego oraz datę jeśli jest ona inna niż data operacji gospodarczej,
 • zrozumiale opisywać zdarzenia gospodarcze,
 • uzgadniać kwoty w walucie polskiej,
 • przestrzegać ustalonego planu kont syntetycznych i analitycznych,
 • zapewnić jednorodność i spójność w zapisach wszystkich ksiąg,
 • zagwarantować trwałość zapisów,
 • naprawiać błędy poprzez wystawienie korekty, noty korygującej lub strona.

Zmiana formy opodatkowania i księgowania

Pamiętajcie że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku zmiana formy opodatkowania musi zostać zadeklarowana najpóźniej do 20 stycznia danego roku. Tak samo jest w przypadku wyboru formy księgowości. Ma to znaczenie ponieważ wpływa on na sposób rozliczania kosztów.

 • Do 20. stycznia zmiany formy opodatkowania musi dokonać przedsiębiorca, którego dotyczy karta podatkowa.
 • W terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym w danym roku był pierwszy przychód zmiany dokonuje podatnik, gdy chodzi o zmianę w zakresie zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu. Wyjątek dotyczy grudnia, gdzie zmiana musi być zgłoszona do końca tego miesiąca.

Księgowość i jej wpływ na podatki

Jeśli interesuje was jak księgowość może wpłynąć na wasze zobowiązania podatkowe oraz co możecie zrobić, żeby dokonać jej optymalizacji skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam w ustrukturyzowaniu waszych kosztów oraz dobierzemy najbardziej optymalny dla waszej firmy rodzaj księgowości oraz formy rozliczenia podatkowego.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik