Spółka ze stratą

Spółka ze stratą

Polskie przepisy księgowe pozwalają na odpisywanie strat od należności podatkowych następujących w późniejszych okresach. Ustawa reguluje w jaki sposób oraz na jakich zasadach można dokonywać takiego rozliczenia. Przedsiębiorca nie posiada w tym przypadku pełnej dowolności. Jednak ma możliwość decydowania czy chce skorzystać z odpisu straty w celu zmniejszenia swojej należności podatkowej. Z tego powodu wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się na zakup spółki ze stratą.

Spółka separuje majątek wspólnika od majątku spółki

Ze względu na odmienną podmiotowość prawną spółki prawa handlowego w stosunku do wspólników mogących być przedsiębiorcami mają oni możliwość zarządzania swoim majątkiem w oparciu o odmienne podmioty. Spółka prawa handlowego staje się w tym przypadku wehikułem do prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia to zakup gotowej spółki, która już w poprzednim okresie prowadziła działalność gospodarczą.

Możliwość odliczenia straty

Kupując spółkę, która wykazała stratę w poprzednim okresie mamy możliwość odliczania tej straty przez następne 5 lat od daty jej powstania. Jest to nazywane efektem tarczy podatkowej. Z tarczy podatkowej jednak nie można korzystać w dowolny sposób. Po pierwsze spółka może maksymalnie odliczyć 50% całej kwoty straty jednego roku. Jeśli strate jest wyższa niż 5 mln. od roku 2019 można odliczyć jednorazowo taką stratę. Zabieg ten może być rozłożony w czasie i w dowolnych transzach w zależności od tego jakie przychody są planowane przez przedsiębiorcę w najbliższych latach.

Spółka ze stratą – !!! UWAGA !!!

Przy okazji – warto pamiętać, że strata podatkowa i strata bilansowa to nie to samo. Różnią się między innymi sposobem ich rozliczenia. O ile stratę podatkową można rozliczyć w kolejnych latach, o tyle stratę bilansową pokrywa się m.in. z przyszłych zysków czy dokapitalizowując spółkę.

Spółka ze stratą – Dodatkowe korzyści wynikające z jej zakupu

Spółka ze stratą może mieć także inne dodatkowe korzyści księgowe ze względu na swoją historię. Może to być nadpłata podatku VAT lub pożyczki udzielone przez wspólników, które stanowią podstawę do przyszłych wypłat. Jeśli jesteście zainteresowani innymi optymalizacjami podatkowymi lub nie jesteście pewni czy metody księgowe stosowane przez was do tej pory są odpowiedni zadzwońcie do nas. Więcej informacji znajdziecie na stronie KONTAKT.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik