Pożyczka na dokapitalizowanie spółki

Pożyczka na dokapitalizowanie spółki

Każdy biznes potrzebuje pieniędzy w celu rozwoju swojej działalności. W przypadku spółki kapitałowej istnieje możliwość emitowania nowych akcji lub udziałów które są następnie obejmowane przez wspólników w zamian za wpłaty gotówkowe lub aport. Emisja nowych akcji lub udziałów dla obecnych wspólników jest czasochłonna i kosztowna. Wymaga ona sporządzenia odpowiedniej dokumentacji umowy objęcia udziałów u notariusza. Nad całym procesem zazwyczaj czuwa prawnik. Alternatywą dla takiego działania jest pożyczka udzielana przez wspólników spółce. Po pierwsze umożliwia ona w tani sposób dofinansować firmę, a dodatkowo przynosi korzyści pod względem podatkowym.

Jak rozliczać odsetki

W momencie kiedy wspólnik udzieli spółce pożyczki uzyskuje w zamian od niej potwierdzenie takiej transakcji. Pożyczka może zostać udzielona na podstawie umowy pożyczki lub weksla. Obie formy nadają się do przeniesienia w przypadku sprzedaży spółki. W pierwszym przypadku jest to cesja a w drugim zbycie poprzez indos. Od momentu zawarcie umowy pożyczki w stosunku do kwoty pożyczonej naliczane są odsetki. Są one określane jako odsetki ustawowe za opóźnienie oraz kapitałowe. Jest to kwota która następnie podlega zwrotowi na rzecz wspólnika. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wspólnik w pierwszej kolejności może przeznaczyć zwrot na odsetki. Powoduje to że co roku istnieje możliwość wypłacenia ze spółki kwoty w wysokości 7% pożyczonej kwoty. Tak wypłacone pieniądze są traktowane jako koszt dla spółki przez co obniża się podstawa dochodów spółki o koszty wynikające z tytułu odsetek. W wyniku tego spółka płaci podatek CIT od pomniejszonej podstawy.

Brak opodatkowania dywidendy

Korzyścią wynikającą z takiej konstrukcji jest jednorazowe opodatkowanie kapitału wypłacanego ze spółki de facto na rzecz wspólnika. W przypadku standardowego rozliczenia w spółce z o.o. przychód jest pomniejszany o podatek CIT w wysokości 15%, a następnie jest wypłacany w postaci dywidendy która jako zysk kapitałowy jest opodatkowana na poziomie 19%. W przypadku udzielenia pożyczki jej zwrot jest opodatkowany tylko na poziomie 19% z pominięciem dywidendy. Zysk odsetek udzielonej pożyczki nie jest składnikiem dochodu wliczanego do podatku PIT. Z tego powodu też nie musimy się martwić o jego ponowne opodatkowanie. 

Pożyczka – Brak dodatkowego podatku PIT

Zostało to jasno podkreślone w interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. ITPB4/4511-498/15/JG: „Z treści przepisów wynika, że odsetki od pożyczek zaliczane są do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Wyjątek stanowi tylko taka sytuacja, w której udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, a czynności te stanowią realizację przedmiotu działalności. Przychody (dochody) uzyskane z tego tytułu nie podlegają wówczas opodatkowaniu na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Jak stosować optymalizację podatkową?

Jeśli interesuje was w jaki sposób wasza firma powinna prowadzić swoją księgowość w przemyślany i spójny sposób skontaktuj się z nami. Dokonamy wstępnej oceny dotyczącej waszej sytuacji księgowej i ustalimy działania mające na celu zmianę praktyki prowadzenia waszego przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w zakładce KONTAKT.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik