Formy opodatkowania – jak wybrać?

Formy opodatkowania – jak wybrać?

Jedną z podstawowych metod optymalizacji podatkowej małych i średnich firm jest wybór formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Wybór optymalnej formy opodatkowania może skutkować m.in.: nadmiernymi obciążeniami podatkowymi, brakiem możliwości późniejszego rozliczania straty podatkowej poniesionej w pierwszym okresie działalności, brakiem możliwości skorzystania z pewnych ulg podatkowych.

Przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma podstawowymi formami opodatkowania – opodatkowaniem na zasadach ogólnych oraz w formie zryczałtowanej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych:

  • według stawki liniowej 19 proc.,
  • według progresywnej skali podatkowej.

Opodatkowanie w formach zryczałtowanych:

  • według ryczałtu ewidencjonowanego,
  • według karty podatkowej.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Każda z wymienionych form opodatkowania różni się od innych i charakteryzuje ją inna metodologia kalkulacji zobowiązania podatkowego firmy. Przedsiębiorca dokonując wyboru powinien przeanalizować wiele kryteriów, determinujących, która forma opodatkowania będzie optymalna dla danego biznesu.

Kryteria wyboru formy opodatkowania

Pierwszym z kryteriów jest wysokość spodziewanego dochodu – optymalizacja w tym przypadku polega na wyborze formy opodatkowania, która zapewni najwyższy dochód firmie po uwzględnieniu należnych podatków. Kolejną ważną determinantą w wyborze formy opodatkowania jest specyfika danego biznesu w ujęciu kosztowym. Jeżeli biznes generuje większe koszty, tym korzystniej dla podatnika wybrać rozliczanie podatku na podstawie ogólnych zasad opodatkowania (stawka liniowa lub progresywna).

Nie wiesz jaką formę wybrać dla swojej firmy?

Jeśli nie jesteście pewni co do tego jak stosować przepisy podatkowe i księgowe bardzo chętnie wam pomożemy. Zadzwońcie do nas i dokonamy wstępnej analizy waszej sytuacji podatkowej. Więcej informacji znajdziecie na stronie KONTAKT.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik