Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych w znaczący sposób wpływa na koszty twojej firmy. Przedsiębiorca posiadający w majątku firmy środki trwałe amortyzuje je, czyli co miesiąc (albo kwartał czy rok) część ich wartości odpisuje. Amortyzacja jest wliczana w koszty uzyskania przychodu, więc obniży podatek w przypadku takich form opodatkowania jak podatek progresywny czy podatek liniowy. Jak wyliczyć odpisy amortyzacyjne?

Klasy amortyzacyjne oraz stawki pieniężne – amortyzacja środków

Amortyzacji podlegają składniki majątku zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Klasyfikacja ta przypisuje konkretne rodzaje składników majątkowych do grup od 0 do 10. Limit aktywów, które można zamortyzować, wynosi 50 tys. euro na rok, przeliczonych na złote po kursie średnim NBP przypadającym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonuje się jednorazowej amortyzacji. Do wartości aktywów nie wlicza się w tym przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniżej 3,5 tys. zł, które zostały jednorazowo umorzone.

Ponadto należy mieć na uwadze także fakt, iż składniki majątku takie jak np. samochody osobowe, można również zaliczyć w koszty jednorazowo pod warunkiem, iż przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok. Innym korzystnym rozwiązaniem efektywnego rozliczania w kosztach droższych samochodów osobowych, może być leasing operacyjny – na tej ostatniej płaszczyźnie Ministerstwo Finansów od 2019 roku planuje wprowadzić ograniczenia. Leasing operacyjny luksusowych samochodów osobowych może zatem niedługo stracić na atrakcyjności.

Amortyzacja środków trwałych w małych i nowo założonych firmach

Nowe firmy oraz tzw. mali podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe. Środki trwałe są to te składniki twojego majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, wykorzystywane przy tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ulegają one w toku użytkowania zniszczeniu i podatnikom przysługuje wliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów, co zmniejsza podstawę opodatkowania.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej korzyści z obniżenia stawek amortyzacyjnych. Podatnik po spełnieniu określonych warunków, może opodatkować swoje dochody ryczałtem – w okresie opodatkowania dochodów tą metodą również warto obniżyć stawki amortyzacyjne dla firmowych środków trwałych. Rozliczając przychody ryczałtowo, gdzie wysokość kosztów uzyskania przychodu nie ma znaczenia, dokonywane odpisy amortyzacyjne nie przynosiłyby żadnych korzyści podatkowych.

Jak naliczać amortyzację w swoich filmach?

Jeśli potrzebujecie porady w zakresie tego w jaki sposób dokonywać amortyzacji składników majątkowych swojej firmy skontaktuj się z nami. Bardzo często przedsiębiorcy ponoszą niepotrzebne koszty podatkowe ze względu na to, że nieodpowiednio kwalifikują składniki swojego majątku. Zadzwońcie do nas w celu uzyskania wstępnej analizy finansowej swojej firmy. Więcej informacji na ten temat na stronie KONTAKT.

Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszego biura możecie przeczytać na poniższych stronach.

Nasi klienci

Oferta

Optymalizacja podatkowa

Nasze certyfikaty

Cennik