Blog

Jak wyszukać podatnika VAT?

Jak wyszukać podatnika VAT?

Jeśli szukacie podatnika VAT polecamy wam skorzystać z oficjalnej strony rządowej gdzie możecie określić podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT. DOtyczyc to zarówno podmiotów, które aktywnie sa zarejestrowane jako podatnicy VAT jak i ci, którzy zostali wykreśleni lub zawieszeni. https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka# Wyszukiwanie może się odbywać zarówno przy pomocy numeru NIP, REGON ale także przy pomocy numeru rachunku…

Read More Read More

Odwrotne Obciążenie” VS „Metoda Podzielonej Płatności” który zwrot poprawny od 1.11.2019

Odwrotne Obciążenie” VS „Metoda Podzielonej Płatności” który zwrot poprawny od 1.11.2019

Obligatoryjna forma podzielonej płatności (MPP) obejmować będzie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, gdy kwota transakcji wynosi co najmniej 15.000 zł. Od 1 listopada 2019 r. towary i usługi ujęte obecnie w załącznikach nr 11 i 14 (przeniesione do zał. 15) będą sprzedawane z podatkiem VAT, gdy wartość sprzedaży będzie wynosić…

Read More Read More

Optymalizacja podatkowa MSP

Optymalizacja podatkowa MSP

Jedną z najczęściej wykorzystywanych strategii optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorstwa z sektora MSP jest strategia kosztowa, która polega na zawyżaniu kosztów uzyskania przychodów dla minimalizacji dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wiele najmniejszych firm stara się wykazywać możliwie najmniejszy przychód, a czasem nawet stratę w celu uniknięcia zapłaty podatku dochodowego. Kolejną ważną decyzją w kontekście planowania podatkowego jest lokalizacja…

Read More Read More

Split payment

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że nabywca dokonuje przelewu kwoty VAT wynikającej z transakcji na specjalny rachunek VAT dostawcy. Kwoty zgromadzone na rachunku VAT stanowią własność sprzedawcy, natomiast dysponowanie nimi jest ograniczone. Mechanizm jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Mechanizm może być stosowany jedynie w odniesieniu do rozliczeń…

Read More Read More

Podatek liniowy

Podatek liniowy

W swoim założeniu podatek liniowy jest uproszczoną formą opodatkowania. Jest on opłacalny zwłaszcza dla osób osiągających znaczące przychody. Jeśli osiągasz ponad 100 tys. złotych przychodu rocznie podatek liniowy może przynieść ci znaczące oszczędności. Stawka podatku liniowego wynosi 19%. Co w porównaniu do stawki 32% w przypadku rozliczania podatkiem progresywnym jest znaczną oszczędnością pieniędzy. Wadą podatku…

Read More Read More

Obowiązki pracodawcy na zakończenie roku podatkowego

Obowiązki pracodawcy na zakończenie roku podatkowego

Pracodawca posiada wiele obowiązków związanych z zamknięciem roku podatkowego. jednym z nich jest złożenie deklaracji PIT-4R. W deklaracji tej znajduje się zestawienie łącznych kwot pobranych przez płatnika. Mogą to być pobrania wynikające ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście. Równocześnie ujęte są tam zaliczki oraz wynagrodzenia za terminowe wpłaty za poszczególne miesiące. PIT-8AR – Nierezydenci…

Read More Read More